Data Security

Ökade krav på säkerhet och informationsskydd ställer högre krav på sekretesshantering. Stena har en mångårig erfarenhet som hjälper dig att samla in och destruera sekretessmaterial på ett säkert och tryggt sätt. Vi erbjuder två slags lösningar som säkrar hanteringen i hela kedjan och eliminerar risk för spridning av känslig information i dokument, lagringsmedia och uttjänt elektronik. På så sätt kan du skydda verksamheten på bästa sätt.

THE SECURITY OF YOUR DATA IS OUR PRIMARY CONCERN

Sometimes it is impossible to reuse your IT equipment, and if it contains sensitive data, a physical destruction is required to make sure your data will not end in the wrong hands.

We are able to safely destroy and recycle all kind of equipment that could contain sensitive data such as employee personal data, customer records and commercial histories:

  • Hard drives
  • Servers
  • Laptops
  • Data storage devices
  • Backup devices, memory sticks
  • Floppy discs
  • Telephone equipment
  • CD’s, DVD’s and Blue Ray discs

Once your IT equipments are collected, we drive them directly to our plant where the material is shredded in small tiny pieces to make sure no information will never be able to be restored.

The data shredding of your electronic storage devices is also a secure option is you want to protect the intellectual property of your prototype or for tax purposes (fiscal scraping). This process is as relevant for small businesses as it is for large corporate customers, public and private sector.

We understand the sensitivity of data on computer storage devices and the need for confidentiality. That is why we offer a secure and responsible data shredding. When the material is destroyed we provide a destruction certificate.

ORDINARIE SÄKER TRANSPORT TILL STENA

DESTRUKTION AV HEL ELEKTRONIK/LAGRINGSMEDIA 

Vi levererar en låsbar säkerhetsbur som rymmer datorer, servers, hårddiskar mm. Efter överenskommelse kan andra transportlösningar erbjudas. Vid mycket hög säkerhet kan vaktbolag anlitas för transport av lagringsmedia. Destruktionsintyg med serienummer kan alltid utfärdas.

DEGAUSSER

Degaussern raderar hela och defekta hårddiskar samt andra typer av magnetiska media som till exempel backup-band, disketter, kontokort mm. Det finns inte inte någon möjlighet att rekonstruera data efteråt. Tjänsten är certifierad och systemet är det enda som auktoriserats av Försvarsmakten och US Department of Defence enligt standard DOD 5220-22M.

ÅTERVINNING

Oavsett om det gäller metaller, papper eller andra material som uppstår efter destruktion av dokument eller hela produkter så återvinns allt i våra effektiva processer. Avfallet hanteras genom malning, vattenbad, skakbord, röntgen och andra separationsprocesser. 
Alla material förädlas till nya förstklassiga råvaror som blir nya produkter i samhället. Vi har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001:2015. Vi uppfyller kraven för yrkesmässig förbehandling enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:10, förordningen om producentansvar, SFS 2000:208 och avfallsförordningen, SFS 2001:1063 § 23-24.

REISSWOLF - DESTRUKTION AV DOKUMENT/LAGRINGSMEDIA HOS DIG

Vi kommer till dig med en specialbyggd lastbil och destruerar dina känsliga dokument. Ni kan lämna allt, från enstaka papper till stora arkivutrensningar, hårddiskar, USB-minnen och prototyper. 

Du får gärna närvara när ditt material förstörs. Destruerat papper transporteras sedan till närmaste anläggning för att återvinnas. Med ett digitalt kontrollsystem följer vi varje sekretessbehållare hela vägen från dina lokaler till våra sekretessanläggningar.
För dig med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang till en fast månadsavgift.
Du får då en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi kommer och tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig.

Vi är medlemmar i NAID (National Association for Information
Destruction) – branschens internationella intresseorganisation med över 1 000 medlemsföretag i världen.

ÅTERVINNING

Oavsett om det gäller metaller, papper eller andra material som uppstår efter destruktion av dokument eller hela produkter så återvinns allt i våra effektiva processer. Avfallet hanteras genom malning, vattenbad, skakbord, röntgen och andra separationsprocesser. 
Alla material förädlas till nya förstklassiga råvaror som blir nya produkter i samhället. Vi har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO14001:2015. Vi uppfyller kraven för yrkesmässig förbehandling enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:10, förordningen om producentansvar, SFS 2000:208 och avfallsförordningen, SFS 2001:1063 § 23-24.

 

/* Jörgen, Engelsk text från befintlig web skrivs om enl. nya komm.koncept med kund i fokus. 

Bra input från svensk text från säljmaterial till Recycling, skriven av Pontus hösten 2017  (Övers. till eng. kommer ca 17/11).

Reisswolf-tjänsten finns bara i Sverige, därav måste vi kanske anpassa text till globalt erbjudande.

Du får alltså sammanfatta texten utifrån ovanstående material så att den blir lagom lång och tydlig...

Kontaktperson Pär Håkansson, marknadschef Sverige */

  • Share this page